Garantier och service (Reklamation)

1 års garanti

Bucken Sweden AB åtar sig under garantitiden att svara för varans funktion. Garantin gäller från den dagen du har köp produkten och gäller 1 år vid normal användning. Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Defekta produkter som returernas, bör behandlas & förpackas som om de vore felfria. Du som konsument ansvarar för varan tills dess att vi mottagit den. Ett reklamationsärende avgörs av minst två olika tekniker. Varor med garantifel repareras. Om reparation anses olönsam, kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion eller prestanda. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas, utgår en avgift om 250 kr. Vid önskemål kan enstaka varor/reservdelar som exempelvis en handske, ett batteri etc. beställas hos oss, så slipper du köpa en helt ny uppsättning.

Garantin gäller inte vid:
- Olyckshändelse.
- Handhavandefel och avseende från skötsel- och serviceanvisningar.
Skador eller fel till följd av vanvård, onormal användning eller onormalt slitage.
- Trasiga sömmar & blixtlås om det händer mer än EN gång. (Du måste vara försiktig)
- Sprickor/glapp i kontakter om det händer mer än EN gång. (Du måste vara försiktig)

Så nyttjar du din reklamationsrätt: 
1. Vi behöver en SKRIFTLIG beskrivning av problemen som du upplever med varan, så att den kan vidarebefordras till tekniker.
2. Vid retur & felsökning, lägg med en notis i paketet där du beskriver problemen som du upplever med varan.
3. Skriv med ditt ordernummer på notisen. Du finner ditt ordernummer på antingen orderbekräftelsen/fakturan/kvittot/följesedeln/etiketten.
4. Returen skickas till adressen nedan:

Bucken Sweden AB
Simonstorp 90
670 35 Gunnarskog
SWEDEN