Garantier och service (Reklamation)

1 års garanti

Bucken Sweden AB åtar sig under garantitiden att svara för varans funktion. Garantin gäller från den dagen du har köp produkten och gäller 1 år vid normal användning. Det är lämpligt att du ankomstkontrollerar leveransen för att verifiera att denna är riktig och felfri. Innan ett reklamationsärende bör du försäkra dig om att det är fel på varan och inte ett handhavandefel. Om minst TVÅ enheter har samma "problem", kan det bero på ett handhavandefel, eller så är det så produkten är designad att fungera. Läs gärna manualen en extra gång, eller kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Defekta produkter som returernas, bör behandlas & förpackas som om de vore felfria. Du som konsument ansvarar för varan tills dess att vi mottagit den. Ett reklamationsärende avgörs ofta av två olika tekniker, inom 1-5 vardagar. Varor med garantifel repareras eller byts ut mot en annan vara med motsvarande funktion eller prestanda. Vid önskemål kan oftast enstaka varor/reservdelar som exempelvis ett par handskar, ett batteri etc. beställas hos oss, så slipper du köpa en helt ny uppsättning. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas, utgår en avgift på 250 SEK som täcker transport- & hanteringskostnad för ärendet.

Garantin gäller inte vid:
- Olyckshändelse.
- Handhavandefel och avseende från skötsel- och serviceanvisningar.
Skador eller fel till följd av vanvård, onormal användning eller onormalt slitage.  
- Trasiga sömmar, blixtlås & kontakter om det sker vid upprepade tillfällen. (Tecken på vanvård.)

Så nyttjar du din reklamationsrätt: 
1. Vi behöver en SKRIFTLIG beskrivning av problemen som du upplever med varan, så att den kan vidarebefordras till tekniker.
2. Vid retur för felsökning, lägg med en notis i paketet där du beskriver problemen som du upplever med varan.
3. Skriv med ditt ordernummer på notisen. Du finner ditt ordernummer på antingen orderbekräftelsen/fakturan/kvittot/packsedeln/fraktsedeln.
4. Returen skickas till adressen nedan:

Bucken Sweden AB
Simonstorp 90
670 35 Gunnarskog
SWEDEN